Slaglille Kirke
Bjernede KirkeAlsted KirkeFjenneslev Kirke
 
Velkommen til hjemmesiden for musikaktiviteterne i Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev Kirke !
Siden er opkaldt efter Hvideslægten, der i 1100-tallet stod for opførelsen af sognekirkerne.
 
Her kan du få mere at vide om Hvidekoret, Fjenneslev Kirkes børnekor, kirkesangeren og organisten.
Alle musikarrangementer samt deltagelse i korene er GRATIS !
Her er en liste over kommende musikarrangementer i sognene: 

"Frost"
Børnekoret opfører årets musical:
      Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i Slaglille-Bjernede Forsamlingshus
      Onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 i Multisalen på Sorø Borgerskole.
 
Sangaften i Fjenneslev
Torsdag den 21. maj kl. 19.00 i Fjenneslev Sognehus

Sommerkoncert i Bjernede
Onsdag den 17. juni kl. 19.30 i Bjernede Kirke

Anders Frederiksen